register

register

COMING SOON

רישום ישראלי כולל מע”מ

רישום במקום

מ 28 לפברואר, 2019

NIS 1,500

NIS 1,050

NIS 800

רישום מאוחר

מ- 31 לינואר עד ליום 27 בפברואר 2019

NIS 1,250

NIS 850

NIS 700

רישום מוקדם

עד ליום 30 בינואר 2019

NIS 1,050

NIS 650

NIS 600

8

רישום רגיל

אקדמאי, Medical Professional

תעריף יומי

IBT TECH MEMBERS

חברים שיחדשו את החברות שלהם (20 הראשונים), יקבלו רישום חינם
לאחר מכן, 40% הנחה על דמי הרישום המלאים ינתנו למקסימום 2 משתתפים מחברה אחתרישום במקום
מ- 28 לפברואר, 2019

NIS 900

רישום מאוחר

מ- 31 לינואר עד ליום 27 בפברואר 2019

NIS 750

רישום מוקדם

עד ליום 30 בינואר 2019

NIS 630

8

הנחה על המחיר הרגיל

דמי רישום כוללים

השתתפות בתכנית המדעית
כניסה לתערוכה והדגמות טכניות
פגישות 1:1 שנקבעות ע”י מערכות ייעודית
תכניה כולל רשימת אבסטרקטים וכל חומר כתוב נוסף שיחולק למשתתפים
הפסקות קפה וארוחת צהריים
קבלת פנים

אפשרויות תשלום

ניתן לשלם באחד מאמצעי התשלום הבאים

כרטיס אשראי

ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס

(העברה בנקאית (דמי טיפול 30 ש”ח נוספים נדרשים בבחירה באופצית תשלום זו

שם החשבון – כנס אינטרנשיונל אירגון כנסים קונגרסים בע”מ

כתובת – בנק לאומי, סניף 693, הערבה 2, קרית שדה התעופה

מספר חשבון – 169100/33
מספר זה”ב
IL25 0106 93000 0001 6910 033
SWIFT CODE
LUMIILITXXX

ביטול השתתפות

נא לשלוח מייל המאשר ביטול השתתפות בכנס לפני המועדים המצויינים מטה, החזר יבוצע כדלקמן
בקשת ביטול שהתקבלה לפני ה-30 לינואר, 2019 – החזר מלא
בקשת ביטול שהתקבלה בין 31 לינואר – 25 לפברואר – 50% החזר, במקרה של תשלום בהעברה בנקאית, לא יוחזרו 30 ש”ח דמי טיפול
בקשת ביטול שהתקבלה לאחר ה-26 לפברואר – לא יבוצע החזר כלל

רישום קבוצות

בקשות לרישום קבוצות (יותר מ-10 משתתפים), יש לשלוח למייל מחלקת הרישום
reg_braintech@kenes.com